Antigoné, s.r.o. Mgr. Jan Provazník


Antigoné, s.r.o. Mgr. Jan Provazník, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Němčina

Co nejvíce překládám

Oddací listy • Smlouvy • Rodné listy • Výpisy z rejstříků • Diplomy a osvědčení • Osvědčení • Korespondence • Protokoly

  • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
  • Právní dokumenty Osvědčení •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Znalecké posudky •  Zplnomocnění

Obory a odbornosti

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Jsem soudní tlumočník jazyka německého jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 3.12.2008.
Kromě právních textů, především smluv, překládám obory stavebnictví a společenské vědy.

Související služby

  • Expresní překlad  –

    Nečiní mi potíže pracovat v noci či o svátcích. Tuto službu, to jest překlad textu přiměřené délky do druhého dne, poskytuji bez příplatku.

  • Překlady se soudním ověřením  –

    Na Vaši adresu Vám zašlu na své náklady soudně ověřený překlad svázaný s původní listinou.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
soudní překlad s úředním ověřením  od 400,- NS
odborný překlad  od 350,- NS

Poznámka

Možnost množstevní slevy od 5 NS.

Antigoné, s.r.o. Mgr. Jan Provazník

Pod Nebozízkem 372, Sušice

Důležité oznámení

Nabízím expresní překlady bez příplatku.

Reklama:

Jazykové weby